Cookieverklaring

Waar gebruiken wij cookies voor

1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

2. het bijhouden van de browser die wordt gebruikt (zoals Firefox, Chrome of MS Edge);

3.  het bijhouden van het tijdstip en de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

4.  Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze Website bezoekt

5.  foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

6.  het beoordelen welke delen van onze Website interessant zijn voor bezoekers

7.  onderzoeken welke zoektermen op de Website worden gebruikt

8.  het optimaliseren van de Website voor bezoekers en zoekmachines

 

Google Analytics

Voor de analyse van het gebruik van de website, maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Google Analytics draagt uitsluitend zorg voor de plaatsing van de cookies en het onderzoek en de analyse van de daaruit voorvloeiende informatie. Bij het gebruik van deze analyse cookies worden weliswaar IP-adressen verwerkt, maar wij hebben een aantal maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Zo hebben wij met Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten. Hieruit volgt dat Google uitsluitend optreedt als bewerker van de gegevens die via de cookies worden verzameld. Google heeft dus geen zelfstandig recht met betrekking tot deze gegevens en mag deze gegevens bijvoorbeeld ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. Daarnaast hebben we er voor gekozen om het laatste octet van het IP-adres onzichtbaar te maken.

Met Google Analytics plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Google maakt duidelijk dat dit geen privacyschending oplevert.

Er is een nieuwe uitzonderingsgrond aan de wet toegevoegd, waar Google Analytics onder geschaard kan worden. Diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, kunnen uitgezonderd worden van de cookiewet wanneer deze diensten geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.

 

Interne statistieken (Slimstat)

Naast Google Analytics gebruiken we ook een intern systeem om te zien hoevaak pagina’s bezocht worden. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of de geplaatste informatie relevant is voor bezoekers. Om globaal te weten waar de websitebezoekers vandaan komen, worden IP-adressen opgeslagen. Het laatste stuk van het IP-adres wordt verborgen om de privacy te waarboren van de bezoeker.

Daarnaast wordt ook inzichtelijk gemaakt of de bezoekers via een vaste computer of een mobiel apparaat (tablet of smartphone) de website bezoekt. Deze gegevens zijn voor ons belangrijk omdat het ontwerp van de website optimaal moet werken voor de apparaten waarmee de website het meest opgevraagd wordt.

Slimstat staat zo ingesteld dat er geen cookie wordt toegekend aan bezoekers om een profiel op te bouwen.

 

Cookies van derden

Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen, verwijzen wij je graag naar de cookieverklaring op de websites van de betreffende derde. Deze cookieverklaringen kunnen wijzigen en wij adviseren je dan ook om de verklaringen regelmatig te controleren.

 

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze Website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embeddedelementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze Website getoond worden.
Indien je op deze Website cookies tegenkomt die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kan je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies, of alleen de cookies van derde partijen, weigert. Bovendien kan je de cookies die al op je computer zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

•           https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

•           https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl

•           https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835

 

Wijziging van deze Verklaring

De website behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.

 

Tot slot!

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze Website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@geomanfotografie.nl