Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Geoman Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Geoman Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Geoman Fotografie verstrekt. Geoman Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM GEOMAN FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
Geoman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Geoman Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografie.

HOE LANG GEOMAN FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART
Geoman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Indien wij per e-mail contact hebben, wordt het opgeslagen in ons e-mailarchief om in de toekomst de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Indien u een terugkerende klant bent, is het voor de verhoging van de kwaliteit van de service die wij u als klant proberen te verlenen.

DELEN MET ANDEREN
Geoman Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Geoman Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Geoman Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Geoman Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Geoman Fotografie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Geoman Fotografie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Geoman Fotografie heeft hier geen invloed op.
Geoman Fotografie heeft Google geen toestemming gegeven om via Geoman Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@geomanfotografie.nl . Geoman Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Geoman Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Geoman Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Geoman Fotografie op via info@geomanfotografie.nl . www.geomanfotografie.nl is een website van Geoman Fotografie en Videoproducties.

Geoman Fotografie is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Joh. Vermeerstraat 7, 7021 DK Zelhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65757300
Telefoon: (06) 31 50 47 24
E-mailadres: info@geomanfotografie.nl